آخرین خبرها

چشم و تاری دید بر مبنای طب سنتی

🔵درمان_تاری_دید

✳شب قبل از خواب سرمه چشم بکشد

✳صبح ناشتا یک لیوان آب هویج زرد را به همراه یک قاشق غذا خوری مغز خام تخنه آفتاب گردان بخورد(۴۰روز)

✳مصرف هلیله سیاه

http://sapp.ir/partosabzehastii