آخرین مطلب
آب های آشامیدنی سرد و گرم و گوگردی از منظر طب سلامی و سنتی چیست؟
آب چشمه

آب های آشامیدنی سرد و گرم و گوگردی از منظر طب سلامی و سنتی چیست؟

پرسش و پاسخ درباره آبها و خواص ذاتی آنها از منظر طب روایی 

درمان با آب گرم.

باورتان نمیشود مرضهایی که خدای سبحانه و تعالی خواسته با آب شفا بخشد پس حمد و منت برای خداست

اتحاد بیماریهای ژاپنی آخرین تجربه درمان با آب که نتایج صد درصد برای بیماریهای زیر را دارد منتشر کرد

سردرد شدید. فشار خون. کم خونی. درد مفاصل. فلج. ضربان شدید یا تند قلب. صرع. چربی. سرفه. التهاب حلق.آسم.سل. التهاب شرایین. وهر مرضی که به مجاری ادرار مربوط میشود. زیادی ترشح اسید و التهاب معده. کم اشتهایی. وهر مرضی که به چشم وگوش و حنجره مربوط میشود. 

طریقه درمان با آبی که بجوش آمده 

هر روز صبح زود از خواب بیدار شو و۴ لیوان آب با معده خالی بخور ۱۶۰ میلی. وآب باید گرم باشد ولی نه آنقدر که زبان را بسوزاند ولی ولرم نزدیک به گرم باشد 

وتا ۴۵ دقیقه بعد هیچگونه غذایی نخورید.

وپس از هر وعده غذا تا ۲ ساعت آب نخورید بعضی از افراد یا مریضها در اوایل برای نوشیدن ۴ لیوان در یک وقت مشکل دارند میتوانند کمتر آب بنوشند ویواش یو اش به ۴ لیوان برسد 

نتایج درمان با آب برای امراض زیر در مدت معین زیر ثابت شده 

مرض قند ۳۰ روز 

فشار خون ۳۰ روز 

مشکلات معده ۱۰ روز 

انواع سرطان ۹ ماه

سل و التهاب شرائین ۶ ماه 

کم غذایی ۱۰ روز 

مشکلات مجاری ادرار ۱۰ روز 

مشکلات بینی و گوش و حنجره ۲۰ روز

مشکلات عادت ماهیانه ۱۵ روز

مشکلات قلب و انواع آن ۳۰ روز

سردرد شدید ۳ روز 

کم خونی ۳۰ روز 

چربی ۴ ماه

صرع و فلج ۹ ماه 

مشکلات دستگاه تنفسی ۴ ماه 

کپی کن و بفرست که بقیه هم استفاده کنند تجربه کن ضرر نمی کنی آب اگر نفعی ندارد ضرری ندارد

سلام استاد برای ما هم جای سؤال داره لطفا در صورت امکان پاسخ بفرماییداگر هم صحت داره آب لوله کشی یا آب چشمه؟

پاسخ :

برای آب فعلا نظر خاصی ندارم آنچه هست مصرف آب سرد و یخ با حرارت ۳۷ درجه ای بدن همخوانی ندارد و با نوشیدن آن کلکسیونی پنهان و آشکار ازبیماری شکل میدهد.

۲- فردی میگوید برحضرت کاظم ع وارد شدم و اورا از نوشیدن آب باز داشتم .

حضرت در پاسخش فرموده : نوشیدن آب اشکالی ندارد ٬ اب غذا را در معده می چرخاند و خشم را فرو می نشاند و برهوش می افزاید و صفرا را خاموش میکند .ص ۲۴۲

۳-امام صادق ع روزه را با حلوا و یا شکرینه و یا چند دانه خرما افطار میکرد و اگر نبود با آب خالی ٬و میفرمود ً : آب معده و کبد را تمیز میکند و دهان را خوشبو میکند و دندانها را محکم و چشم را قدرت و دیده را جلا داده و گناهان را از انسان شسته و رگ های برآشفته و صفرای تحریک شده را فرو می نشاند 

و بلغم را از میان میبردو حرارت را از معده برمیدارد و سردرد را از میان می برد ص ۲۴۳

۴- امام صادق ع : پیامبر خدا ص از درمان با چشمه های آب گرم نهی فرموده است و آنها چشمه هایی است از آب گرم در کوهستان که بوی گوگرد دارد ص ۷۴ 

۵- امام صادق ع : پدرم خوش نداشت به آب تلخ و آب گوگرد دار درمان کند و او میفرمود ٬ حضرت نوح ع آن هنگام که طوفان به پا شده بود ٬ آب ها را فرا خواند و همه آنها اورا پاسخ دادند ٬ مگر آب های تلخ و آب های گوگرددار ٬ پس حضرت این آبهارا نفرین کرد ص ۷۵

۶- امام صادق ع : آب جوشیده سودمند است و هیچ ضرری نداردص۴۲۷

۷- پیامبرص به هنگام آب خوردن در ظرف نمی دمید و چون میخواست نفس بکشد ٬ ظرف را از دهان دور میکرد تا نفس بکشد ص ۴۲۷

۸- پیامبرص آب را بمکید و یک جا سر نکشید ٬ دو یا سه جرعه بخورید ٬چرا که درد جگر از آن بلند میشود .ص ۴۲۸

۹- پیامبرص آشامیدن آبی که داغ و حمیم است پرهیز کنید ص۴۲۸

۱۰- امام رضا ع هرکس میخواهد که معده اش اورا اذیت و آزارش ندهد برروی غذا آب نخورد تا هنگامیکه غذا خوردنش پایان برود و اگرکسی اب وسط غذارا خورد بدنش به رطوبت ( بلغمی سرد و تر ) مبدل شده و معده اش ضعیف و رگهایش نیروی غذارا به خود نمیگیرند و اگر پشت هم روی غذا آب در معده ریخته شود ٬ آن غذا در معده نپخته و بد گوارش میشود ص ۴۲۸

۱۱- امام علی ع : پیامبرص چون گوشت میخورد در آشامیدن آب شتاب نمی ورزید.ص۴۲۸

۱۲- پیامبرص: آشامیدن آب در پی گوشت چرب( و چربی) ٬ بیماری را در بدن فعال میکندص ۴۲۹

۱۳- پیامبرص: هرکس ناشتا آب میل کند نیرویش کاستی می یابد ص ۴۳۰ 

۱۴- امام رضاع :خوردن آب سرد پس از تغذیه گرم و یا شیرینی ٬ دندانها از بین می روندص ۴۳۰ 

۱۵- امام صادق ع: آب بسیار منوش چرا که سرچشمه هر دردی است ص ۴۳۰ 

۱۶- امام صادق ع :هرکس کمتر آب می نوشد تن درست است ص ۴۳۰

۱۷- امام صادق : کمتر آب بنوش چرا که هردردی را بسوی خود میکشد ص ۴۳۰

۱۸- امام صادق ع : از نوشیدن آب سرد و آب فقاع ( ماء الشعیر فعلی ) در حمام پرهیز کن ٬ چرا که معده را تباه میکند ص ۴۳۱

۱۹- پیامبرص شستن پاها با آب سرد پس از بیرون آمدن از حمام ٬ مایه ایمنی از سردرد است ( یعنی سکته و صفرا دفع میشود )ص۱۵۱

۲۰- امام رضاع آب سرد حرارت را فرو می نشاند ( یعنی امروزه آب یخ بنام آب سرد نخوریم همان آب خنک درون کوزه ها باشد ) و غذا را هضم میکند و پس مانده در سر معده را ذوب میکند و تب را از میان‌میبردص ۲۴۳

۲۱- امام صادق ع : ماخاندان اهل بیت ع جزبه آب سردی که بربدن ما ریخته‌میشود و جزبه خوردن سبب درختی ٬ خودمان را درمان نمی کنیم ص۴۷۵

منبع احادیث فوق دانشنامه احادیث پزشکی دراسلام آیت الله ری شهری انتشارات دارالحدیث درقم