آخرین مطلب

کرونا

ریزش مو پس از کرونا و یا بهبودیافتگان کرونایی

📚📚ریزش مو پس از کرونا، عارضه شایع کرونا پس از ابتلاء به هر بیماری شدید جسمی یا روحی ممکن است ریزش مو رخ دهد که در طب جدید به این وضعیت «تلوژن افلوویوم» گفته می‌شود، از جمله این موارد می‌توان به زایمان اشاره کرد.بهبودیافتگان ویروس کرونا هم از این قاعده مسثتنی نبوده و از شاکیان ریزش موی سر هستند که ... ادامه مطلب »

سرفه خشن کرونا و رفع تدریجی آن با شربت زوفا عسلی

💊سلام برای رفع سرفه خشن درایام کروناشربت زوفا عسلی ( بهتره محصول تولیدی شرکت رازی یا همان مطب مرحوم ال اسحاق = با دستورات دکترکردافشاری تولیدشده ) هرشش ساعت یک قاشق درکاهش خلط ته حلق بسیارمجرب استمطب ال اسحاق برای سفارش شربت درقم۰۲۵۳۷۲۳۴۰۴۰۰۲۵۳۷۲۳۸۳۸۳ ادامه مطلب »