آخرین خبرها

زخم بستر و راهکارهای درمانی بر مبنای طب سنتی

👈بهبود_زخم_بستر‌

🔷عسل و پودر برگ گیاه گزنه را به نسبت مساوی با هم مخلوط کرده و بعد از شستشوی خوب به ناحیه موردنظر پانسمان کنید.

http://sapp.ir/partosabzehastii