آخرین مطلب

شوره چشم برمبنای طب سنتی

📚# شوره چشم

🌱 برای درمان شوره چشم باید سرکه طبیعی به روی مژه ها بمالیدبه طوری که وارد چشم نشود

⏰ مدت زمان ❸ روز
ادامه دهید
🎓 دکتر حسین روازاده

┅┅❅❈❅┅┅
➥🏵 @TebeBooAli