آخرین مطلب

مسهل های گیاهی و مضراتش برای نوزادان

🔶🔹مسهل های خطرناک برای نوزادان
🔹و اطفال بر مبنای طب سنتی

⛔️درمانگری های افراطی برای کودکان

🔰 خطرناک ، خطرناک ، خطرناک
🔹اخیرا در فضای مجازی گزارشی دردناک مبنی بر مرگ نوزادی در اثر مصرف یک
🖍مسهل گیاهی (فلوس)
منتشر شده که به تبع آن ذکر چند نکته مهم علمی ضروری است.
✔️بر مبنای طب سنتی ایرانی، بدن و مزاج نوزاد و کودک در نهایت لطافت است و در نتیجه اثر پذیری شدیدتری در برابر داروها دارد.

⛔️مسهل‌های خوراکی از جمله ::
سنا،
سیاه‌ توسه،
روبارب،
صبرزرد
و فلوس از دسته مسهل‌های آنتراکینونی هستند که مصرف آن‌ها در کودکان ممنوع است (مگر در موارد خاص و با دوز دقیق، آن‌ هم صرفا با تجویز متخصص آکادمیک طب ایرانی).
✔️ملانوزیز کولی ( Melanosis_coli) یک عارضه ناشی از پیگمانتاسیون دیواره کولون است و با مصرف بیش از حد مسهل‌های حاوی آنتراکینونها ایجاد می‌شود که با ترکیبات فعال گیاهی باعث تخریب سلول‌های روده و آپوپتوز (نوعی مرگ سلولی) می‌گردند.

⚠️با تفاسیر مذکور اکیدا توصیه می‌شود از مصرف خودسرانه هر گونه گیاه دارویی یا داروی گیاهی علی‌الخصوص در کودکان، با این پیش‌فرض اشتباهِ ذهنی که گیاهان دارویی ایمن هستند، بپرهیزید.

آموزش #طب #سنتی

https://eitaa.com/Yuzarsif313Hakim