آخرین خبرها

سیگار کشیدن به همراه آلوجات بر مبنای طب سنتی

🔷اگر به سیگار و قلیان عادت دارید درکنارش به آلو بخارا هم معتاد شوید.

ترکیبات موجود در آلو بخارا درپاکسازی ریه و کبد  مفید است.
سیگاری‌ها وساکنان شهرهای آلوده روزی ۳ وعده میل کنید.

http://sapp.ir/partosabzehastii