آخرین خبرها

ترک پاها و راهکار درمانی بر مبنای طب سنتی

💊💊💊🔴درمان_عمیقترین_ترک_پا

📍آب
📍حنا
📍کتیرا
📍اگر در شب  به کف پا زده شود، در کمترین مدت عمیق‌ترین ترک پا را درمان میکند
👇👇
@sinohehsamdaliri