آخرین خبرها

بی خوابی سالمندان و راهکارش بر مبنای طب اسلامی

کانال تجارب طب اسلامی و ایرانی:
#خواب_سالمندان

امام صادق (علیه السلام) فرمودند:

شایسته است که پیرمرد نخوابد
مگر اینکه شکم او پر از غذا باشد که این کار براى او خواب آور است و دهان او را خوشبو مى کند.

🌿 @TebbolAeme 🌿