آخرین خبرها

اسپرم و روش تقویت آن بر مبنای طب اسلامی

کانال تجارب طب اسلامی و ایرانی:
💊💊#ضعف_اسپرم
عمر بن ابى حسنه ى جمال از این که نطفه اش کمتر اثر مى بخشد و ضعیف است گله مند بود.
امام فرمود:
– ابتدا استغفار کن و سپس تخم مرغ و پیاز فراوان بخور.(در دستور روایی اینگونه بیان شده : ابتدا پیاز را با روغن زیتون سرخ و سپس نمک و تخم مرغ را با هم مخلوط و با پیاز ترکیب می کنید و سپس میل می کنید)
افرادى که از نظر جنسى ضعیف اند باید فراوان تخم مرغ را همراه پیاز بخورند.
#صبح_بخیر

🌿 @TebbolAeme 🌿