آخرین خبرها

تغذیه حلال و حرام و آثار وضعی آن بر جسم بر مبنای طب اسلامی

کانال تجارب طب اسلامی و ایرانی:
📚📚📚🔴چرا بعضی چیزها حرام شده اند؟

✍️امام رضا علیه السلام می فرمایند:

🔰 خداوند تبارک و تعالى هیچ خوردنى و نوشیدنى را حلال نکرده است، مگر آن که در آن سود و صلاحى بوده و هیچ خوردنى و نوشیدنى را حرام ننموده، مگر آن که در آن زیان و نابودى و فسادى بوده است، پس هر چیز سودمندى نیرو بخش جسم، که باعث تقویت بدن است حلال شده است و هر چیزى که قواى جسمانى را از بین ببرد و یا موجب مرگ شود، حرام است.

📚 مستدرک الوسائل، ج ۱۶، ص ۳۳۳، ح ۲

🌿 @TebbolAeme 🌿