آخرین خبرها

کبد و سالمسازی کبد به روش آب خوردن بر مبنای طب سنتی

💊💊#کبدچرب

🔰 بهترین راهکار برای مبتلا نشدن به بیماریهای کبد اصلاح روش های آب خوردن می باشد

①←بین غذا آب ننوشیم.
②←ناشتا آب سرد ننوشیم.
③←شب ایستاده آب ننوشیم.
④←آب را جرعه جرعه بنوشیم نه یک باره.

⑤←بعد از غذای چرب و گوشتی آب ننوشیم.
⑥←پس از مصرف میوه بلافاصله آب ننوشیم «برای معده و کبد مضر است!»

✅ روش صحیح آب خوردن:نیم ساعت قبل از غذا و ۲.۵ساعت بعد از غذا
@soroshesalamati