آخرین خبرها

کم خونی و علایم آن با بررسی پلک چشم بر مبنای طب سنتی

💊💊✅ #تشخیص_کمخونی از زبان استاد اخوان

👌چشم را پایین کشیده و زیر پلک را دقت کنید 👇

👌اگر قرمز و کبود بود حاکی از #غلظت_خون است.

👌اگر خیلی قرمز بود حاکی از #پرخونی است.
👌اگر صورتی بود دلالت بر #کمخونی بیمار دارد .

👌البته غلظت و کمی و پری خون را از رگهای فنری صلبیه چشم هم میتوان فهمید که کار تخصصی است
@soroshesalamati