آخرین خبرها

معده درمانی به روش نمک بر مبنای طب سنتی

💊💊#نمک پیش از غذا، درمان امراض معده

طبیعت نمک در طب سنتی گرم و خشک است که می تواند رطوبت و سرمای معده را از بین ببرد. از آنجا که مزاج سرد و تر مزاجی است که به همراه خود سستی و کم تحرکی را به دنبال دارد بنابراین هر چه معده به سمت سردی و رطوبت برود، تنبل تر شده و در هضم غذا و نیز ارسال احساس سیری کندتر عمل می کند. در نتیجه بعد از خوردن غذا احساس سنگینی و گاهی نفخ شدید در فرد عارض می شود.

خوردن کمی نمک پیش از صرف غذا باعث می شود معده قبل از غذا گرم و فعال شده و نیز رطوبت و سنگینی آن از بین برود و آماده هضم کامل غذا شود که این امر از ترش کردن و احساس سوزش سر دل بعد از خوردن غذا جلوگیری کرده و فرد را در حفظ سلامت و بهداشت معده یاری می کند.

دکترپاریاب

@soroshesalamati