آخرین خبرها

بانوان و روش تغذیه بر مبنای طب سنتی

🍃🌸🍃
🌺توصیه عمومی به بانوان
☺روزانه مصرف کنید
🌸۳ عدد خرما.
🌸 ۱۴ عدد بادام
🌸 استشمام عطر محمدی در هنگام خواب
🌸 ترک گوشت مرده. غیبت نکنید
🌸همیشه با وضو باشید.
🌸 ۷  عددزیتون صبحگاهی.
🌸۷  عدد انجیر شبانگاهی.
🌸یک لیوان رازیانه با عسل.
🔴توجه:اگر بخواهید همه سال انجیر بخورید، شبی یک انجیر بخورید کافیست.
@tebiranii