آخرین خبرها

مسمومیت درمانی اورژانسی بر مبنای طب سنتی

#درمان اورژانسی
مسمومیت (بیش از ۳ ساعت)
درمان:
استفاده از داروی مسهل مانند ترکیب (دم کرده ۲ قاشق غذاخوری گل سرخ + یک قاشق غذاخوری برگ سنا) تا به کمک اسهال عامل مسمومیت از بدن خارج شود.
@tebiranii