آخرین خبرها

رحم و دردهای زیر دل را با دمنوش گلسرخ تدبیرش کنیم

💊💊کانال تجارب طب اسلامی و ایرانی:
#مسکن دردهای رحمی و زیر دل و ایام عادت ماهانه زنانه

مقداری گل سرخ را دم کرده و بنوشید.

کلینیک طب جامع

t.me/joinchat/BYW3iDwUh7wHPz86z4XHUg🍏