آخرین خبرها

استخوان درد را با روغن فلفل تدبیرش کنیم

💊💊کانال تجارب طب اسلامی و ایرانی:
#مسکن دردهای استخوانی

فلفل و روغن فلفل برای دردهای استخوانی که براثر غلبه سردی بوجود آمده است.

کلینیک طب جامع

t.me/joinchat/BYW3iDwUh7wHPz86z4XHUg🍏