آخرین خبرها

معده دارای رطوبت و سرد را با پونه تدبیرش کنیم

💊💊💊کانال تجارب طب اسلامی و ایرانی:
#رطوبت_معده

جهت رفع رطوبت معده مقداری پونه را کوبیده و ناشتا مصرف کنید.

🔺منع مصرف در دوران بارداری

🍏کلینیک طب جامع

t.me/joinchat/BYW3iDwUh7wHPz86z4XHUg🔹