آخرین مطلب

انواع لکه بینی قاعدگی ماهانه در دختران و زنان و روشهای درمانی بر مبنای طب سنتی

🔴 اختلالات #قاعدگی: لکه‌بینی

♻️ انواع #لکه‌بینی عبارتند از:

🔹 ۱_ لکه‌بینی قبض یا قبل از قاعدگی:
در این حالت چند روز قبل از شروع خونریزی فرد دچار لکه‌بینی می‌شود ولی هنوز خونریزی شروع نشده است. برای درمان باید قاعده‌آور بدهیم تا لکه‌بینی را کم کند و قاعدگی زودتر اتفاق بیفتد. می‌توانیم از عرق رازیانه یا جوشانده رازیانه استفاده کنیم، روغن مالی با روغن سیاهدانه یا بادام تلخ یا بابونه، و بادکش زیر شکم استفاده کنیم.

🔹 ۲_ لکه‌بینی بعد از قاعدگی:
خونریزی شخص شروع شده است ولی بعد از چهار یا پنج روز خونریزی، به جای اینکه خونریزی کم شود یا تمام شود، لکه بینی تمام نمی‌شود و شخص ممکن است ۱۰ الی ۱۵ روز لکه‌بینی داشته باشد.
برای درمان اگر لکه بینی کم باشد، دمنوش بومادران (۱ قاشق غذاخوری از گیاه بومادران برای ۱لیوان آبجوش) یا عرق بومادران می‌دهیم ولی اگر لکه‌بینی شدید باشد، عرق یونجه هم اضافه می‌کنیم.

🔹 ۳_ لکه‌بینی مداوم بین دو قاعدگی: شخص بین دو قاعدگی، از لکه‌بینی رها نشده و تا دوره بعدی قاعدگی لکه‌بینی ادامه دارد. برای درمان از دمنوش بومادران روزانه استفاده نمایند تا قاعدگی مرتب شده و خونریزی جمع شود.

🔹 می‌توان از بادکش زیر سینه برای تغییر مسیر خون و قطع خونریزی نیز استفاده کرد.

🔹 برای قطع خونریزی و لکه‌بینی می‌توانند ۱ قاشق مربا خوری تخم بارهنگ را در ۱ لیوان آب جوشانده استفاده کنند تا بهبودی کامل؛ یا از دمنوش گلنار فارسی روزی ۱ استکان به مدت یک هفته استفاده کنند.r