آخرین خبرها

دفع پروتئین و راهکاردرمانی بر مبنای طب سنتی

🔴جهت درمان کسانی که دفع پروتئین از کلیه با مزاج سوداوی هستند,
پودر زنیان و گردو میل شود🔵

@sinohehsamdaliri

گرم سازی خط مثانه با روغن گزنه یا کنجد یا حیوانی گاوی

دمنوشهای گرم مثل چای سیاهدانه یا آویشن یا پونه

روغن گرم مالیدن به پهلوها و سپس ۵ دقیقه روزانه بادکش

پرهیز از سردیجات خوردن و بجایش خوردن تغذیه های گرم