آخرین خبرها

چشم و مضرات آن بر مبنای طب سنتی

⛔️⛔️⛔️⛔️⛔️‍ 🔆غذاها و کارهای مضر برای چشم از نظر طب سنتی

🔰غذاهای شور مانند کلم شور، خیارشور، نمک زیاد
🔰 استفاده نکردن از آب نوشیدنی به طور منظم ( بهترین زمان نوشیدن آب نیم ساعت قبل غذا و دو ساعت و نیم بعد از غذا می باشد )
🔰خیره شدن به نور زیاد، مطالعه در محیطی که نور کافی نداشته باشد
🔰کم خوابی
🔰شب بیداری
🔰 مطالعه در حال حرکت و یا در خودرو مواردی هستند که به چشم آسیب می رسانند.
@soroshesalamati