آخرین خبرها

حنا و خاصیت آن بر مبنای طب سنتی

🌿 #حنا

🌱حنا گرم است و رطوبت عمق بدن را می گیرد از این جهت به اندام انتهایی مثل دست و پا حنا می گذارند.

🍃چون ایرانی ها بیشتر صفرا بلغمی هستند یعنی گرمی بدنشان در سر و سردی بدنشان در پاهاست و برای ایجاد تعادل در بدن باید #رطوبت اندام انتهایی را بگیرند و برای این کار ، حنا را به پاها می گذارند و لذا گفتند با حنا از بروز پا درد جلوگیری کنید چون عمدتا #پادردها از #سردی به وجود می آید.

☘حنا بد بویی عرق را از بین می برد ،
☘ بر طراوت و تازگی چهره می افزاید ،
☘بوی دهان را خوشبو می سازد ،
☘ فرزند را نیکو می کند ،
☘توان همبستری را افزون می سازد.
@tebiranii *