آخرین خبرها

بی خوابی بلغمی و صفراوی و راهکارهای درمانی بر مبنای طب سنتی

🔹دو نوع #بیخوابی داریم

۱- بیخوابی از بلغم زیاد ۲-بیخوابی از صفرای زیاد

🍃فرق آن دو در این است که در بلغم زیاد، سنگینی سر و آبریزش بینی و دهان هم وجود دارد اما در صفرای زیاد این ها نیست.
🍃بیداری خشکی ایجاد می کند و روح از حالت جمع شدن در درون خارج می شود و دست ازمعده و روده بد میدارد لذا هضم دیر اتفاق می افتد اما گرسنگی زیاد است پس نبایدبعد ازغذا ورزش کرد .
🍃بلغمی باید شام را بسیارکم بخورد تا تری بدنش مصرف شود و بلغمش بیرون بیاید و تبدیل به خون شودودر نتیجه لاغر می شود.
🍃نیاز ما به حرکت بخاطر حرارتی است که از دست رفته و حرکت نیز حرارت تولید می‌کند.

@tebiranii *