آخرین خبرها

سلاح های میکروبی آمریکا

🔴استفاده از سلاح های بیولوژیکی، شیمیایی و میکروبی در چین و کره توسط امریکا

🔴 در نیمه ی اول سال ۱۹۵۲، درخلال جنگ کره، چینی ها ادعا کردند که امریکا مقادیر زیادی باکتری ، حشرات، پر ، بخش های گندیده ی حیوانات و ماهی ها و … را در کره و شمال شرقی چین فروریخته اند. دولت چین تصریح کرد که مرگ و میر سریعی در اثر بیماری هایی نظیر طاعون ، سیاه زخم و آنسفالیت اتفاق افتاده است. آنان اعترافات حدود ۳۶ خلبان اسیر امریکا را که ظاهرا هواپیما های حامل محموله ی مرگ بار را هدایت می کردند ثبت کرده و ۲۵ عدد از این گزارش ها را منتشر کرده اند که در آن این افسران فروریختن حشرات و دیگر موارد فوق را تایید کرده اند.

ویلیام بلوم،کتاب دولت خودسر

🍎 آنتی بیوتروریسم
@antibioterorism_asli