آخرین مطلب

محاسن و معایب معجون سیر برای سکته مغزی

🔹سیر و سکته 🔸 دکتر مجید انوشیروانی

❇️ خوردن سیر کوبیده‌شده (نه سالم) برای پیشگیری از سکته‌ مغزی ایسکمیک (سکته‌ای که بدنبال گیر کردن لخته در سرخرگ‌های مغز روی می‌دهد) سودمند است؛ ولی در افراد مستعد سکته هموراژیک (سکته‌ای که در پی پارگی سرخرگ و خونریزی در بافت مغز روی می‌دهد) خطرناک است‌.

پزشک آگاه با کمک داده‌های بالینی و آزمایشگاهی می‌تواند حدس بزند که هر فرد مستعد کدام نوع سکته است.

⛔️ مصرف همزمان سیر و داروهای ضدانعقاد می‌تواند بسیار زیان‌بار باشد.

https://telegram.me/Hikmatbasedmedicine