آخرین خبرها

لاغرسازی و دفع سنگ صفرا بر مبنای طب سنتی با مصرف انگور

💊💊💊💊💊
لاغرسازی
🍇برای بعضی انگور بهترین میوه است که میخواهند لاغر شوند و بدن خود را از، سنگ های صفراوی و مسمومیت های مزمن مسمومیت از سرب یا جیوه پاک کنند .
@soroshesalamati