آخرین مطلب

قرص برنج و مسمومیت آن

در زمان #مسمومیت با #قرص_برنج چکار کنیم؟

در ابتدا باید بدانید که به هیچ وجه نباید به فرد مسموم آب خورانده شود ؛ خوردن آب روند تولید گاز و مسمومیت قرص برنج را افزایش داده و فسفین اثرات مرگ آور دارد.

بهترین اقدام در موقع برخورد با فردی که اقدام به خوردن قرص برنج کرده، خوراندن روغن غیر قابل جذب است. (دقت کنید که روغن خوراکی موجود در منازل مصرف نشود)

می‎توان از روغن زیتون یا روغن نارگیل و از همه موثرتر پارافین استفاده کرد.

اگر به روغن زیتون یا پارافین مایع هم دسترسی نداشتید برای جلوگیری از اثرات سریع قرص بیمار را وادار به جویدن شمع موجود در منزل کنید.

روغن های غیر قابل جذب دور مواد سمی (فسفین ) را گرفته و اجازه آزاد سازی گاز سمی فسفین را نمیدهند

در صورت وجود جوش شیرین و یا پرمنگنات پتاسیم در خانه، دادن آن به فرد مسموم میتواند کمک کننده باشد.

فرد باید سریعا به نزدیکترین بیمارستان منتقل شود
@drkhodadadii