آخرین مطلب

مضرات بسیارشدید کاشت و چسباندن مژه های مصنوعی

⛔️⛔️عوارض بسیارتلخ برای چسباندن مژه های مصنوعی
۱- فعال شدن اب مروارید
۲- فعال شدن عفونتهای چشمی
۳- فعال شدن اب سیاه چشم و آب مروارید
۴- متداول شدن اشک ریزی
۵- اختلال در بینایی
۶- اختلال درخواب
۷- پارگی عروق چشم به مرورزمان و خونی شدن چشم
۸- اختلال در صحت وضو و غسل