آخرین خبرها

تمشک داروی ضد قند و رماتیسم

آیا می دانید‼️

🔸کسانی که بیماری قند دارند می‌توانند از تمشک استفاده کنند.
🔸کسانی که رماتیسم دارند از دم کرده برگ خشک تمشک بعد از ناهار و شام استفاده نمایید

@sinohehsamdaliri