آخرین خبرها

لاغرسازی زنان با زیره سرکه ای بر مبنای طب سنتی

زیره برای لاغر ی خوب است
اما باعث چین و چروک می گردد.برای جلوگیری از ایجاد چین و چروک در پوست،زیره را بمدت ۲۴ساعت در سرکه خیسانده و سپس خشک کنید و استفاده کنید.

@sinohehsamdaliri