آخرین خبرها

گزش و نیش زنبور و سرکه مالیدن بر مبنای طب سنتی

آیا می دانستید❗️

موقع گزیده شدن توسط زنبور باید سرکه روی موضع مالیده وعرق نعناع خورد

@sinohehsamdaliri