آخرین خبرها

بارداری و مصرف تغذیه سرد و اختلال در مغز جنین بر مبنای طب سنتی

#خوردن #سردی در #بارداری

ویژگی جنین سرد : ♦زنان اگر در دوران بارداری بیش از حد سردی بخورند مغز جنین دچار سردی بیش از حد میشود .

🔹یعنی :فرزند به دنیا آمده خواب خواب است کاملا پخمه پف آلود پوست سفید موی سر کم و موی روشن کرکی دهان شل دارد شیر را زود برمی گرداند

👶* ویژگی جنین گرم : رنگ پوست تیره موی تن پشمالو موی سر بلند بچه باهوش است

@tebiranii2