آخرین خبرها

سبزی ترخون و ضد فشارخون بالا و ضد چاقی

📚📚📚📚💊💊💊💊
سبزی ترخون خشک را نرم بسایید و جای نمک در غذا بریزید .
هم طعم نمک را احساس میکنید هم فشار خون را تنظیم میکند و هم چاقی ایجاد شده در اثر تجمع آب در بافتهای بدن را برطرف میسازد.🍀🌱

@drzohoor_matab