آخرین خبرها

آبمیوه طبیعی مضرات و محاسن آن

📚📚📚💊💊💊♨️✍آبمیوه طبیعی را با معده خالی بخورید زیرا برای کاهش وزن و تقویت گوارش مفید است

♨️✍به هیچ وجه میوه را بالافاصله بعد از غذا نخورید زیرا غذای در معده را فاسد می کند


@giahdarooieshafa
@drzohoor_matab