آخرین خبرها

مژه های مصنوعی و خطرات آن

کانال تجارب طب اسلامی و ایرانی:
⚠️چسبی که برای چسباندن مژه مصنوعی استفاده میشود، از مهم ترین علل ایجاد عوارض حاد چشمی مانند کم بینایی و گاه نابینایی است !
👈علاوه بر ریزش مژه های طبیعی، باعث عفونت نیز میشود.
@soroshesalamati