آخرین خبرها

آب آشامیدن و روشهای نوشیدن و مضرات جانبی در خوردن آن

🚫 مواردی که در #آشامیدن آب مذموم است❗️
#شماره۱
🚰#زیاد آشامیدن آب باعث ایجاد مسمومیت و ورم در اندام ها، سردرد، #تهوع، بی اشتهایی، ضعف و بی حالی میشود.

🚰آشامیدن آب با دست #چپ

🚰آشامیدن آب بعد از غذاهای #گوشتی

🚰آشامیدن آب از لبه #شکسته کوزه یا لیوان و جایی که محل #دسته آن است.

🚰آشامیدن آب در #بین غذا یا بلافاصله پس از آن.

🚰خوردن آب #سرد در حالت ناشتا!
♦زیرا معده آب را بدون توقف به اعضای بدن می رساند که اگر سردی آن به قلب برسد، به علت کاهش حرارت غریزی، احتمال #سکته خواهد بود!
♦اگر سردی به کبد برسد، موجب بیماری استسقاء (آسیت) خواهد شد.
♦اگر سردی آن به مغز برسد، موجب سستی اعصاب خواهد شد.
♦اگر سردی آن به آلات تنفسی و صوتی برسد، باعث اختلال در عملکرد اعضای مذکور می شود.
🚰پس از حرکات سنگین و زیاد، بدن گرم می باشد و آب فورا از معده جذب شده و باعث سردی و خاموش شدن حرارت غریزی می گردد.

🚫 مواردی که در #آشامیدن آب مذموم است

🚰بعد از حمام کردن، به ویژه اگر معده خالی باشد و هر چه آب سرد تر باشد، ضرر آن بیشتر است.

🚰آشامیدن آب پس از غذا های شور، ترش، گرم و یا چرب

🚰آشامیدن آب بعد از خوردن میوه های آبدار مانند خربزه، هندوانه و انگور

🚰آشامیدن آب وقت خواب یا بلافاصله پس از بیدار شدن از خواب.

🚰به سرعت نوشیدن آب

🚰دمیدن بر آب

🚰آشامیدن آب در ظروف شکسته

🚰آشامیدن آب بعد از خوردن غذاهای اسهال آور

🚰آشامیدن آب در حال جنابت، ایجاد کننده پیسی است، مگر اینکه وضو بگیرد.

🚰آشامیدن آب در حالت خوابیده و یا کج نمودن سر یا بدن؛ چون خطر بروز آسپیراسیون (رفتن آب در ریه) و بیماری های ریوی وجود دارد.
@tebiranii *