آخرین خبرها

خونریزی رحم در سنین بالا و علل یابی آن بر مبنای طب سنتی

کانال تجارب طب اسلامی و ایرانی:
⛔️⛔️یکی از علل خونریزی زنان به علل عدم ارگاسم رسیدن درروابط زناشویی است و ان هیجان تجمع یافته وقتی دفع نمیشه عروق به خونریزی منجر میشه و یا زنانی که متارکه کرده به علل عدم دفع اخلاط به روش آب منی سبب ورم عروق زیردل شده است