آخرین خبرها

سفره انداختن بر مبنای طب اسلامی

💊💊💚پیامبراکرم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله :

🏡هرگاه سفره پهن می‌شود،۴هزار
🏡فرشته در اطراف آن گرد می‌آیند.
🏡چون‌بنده بگوید:بسم اللّه فرشتگان
🏡میگویند:خداوند، به غذایتان برکت
🏡دهد! سپس به شیطان میگویند: ای
🏡فاســــــــــق! بیرون شو. تو بر آنان،
🏡راه تسلّـــــــط نــــــــــــــــــــــــداری.

📚کافی، ج ۶، ص ۲۹۲

🍋 @tebesamen