آخرین خبرها

پرخوری سبب سنگدلی و قساوت قلب و تحریک شهوت بر مبنای طب اسلامی

💊💊♥️امام صادق(علیه السّلام) فرمودند:

🎾برای دل (روح) مــــؤمن چیزی
⚾️زیانبارتر از پرخوری نیست،
🎾زیرا پرخـــــــــــوری باعث
⚾️سنگدلی و قســــــاوت قلب
🎾و تحریک شهـــــــوت می گردد.

📚مستدرک الوسائل، ج ۳، ص ۸۰

🍋 @tebesamen