آخرین خبرها

گواتر و محدویتها بر مبنای طب سنتی

💊کانال تجارب طب اسلامی و ایرانی:
🎾بیمارانی که مبتلا به گواتر هستند از خوردن موارد زیر پرهیز نمایند :

❌ کلم و گل کلم

❌ بادام زمینی

❌ خردل

❌شلغم

❌بادرنجبویه و تخم فرنجمشک

❌ترب و تربچه

@sinohejsamdaliri