آخرین خبرها

گیاهان مفید در درمان دفع پروتیین آلبومین از ادرار

💊💊کانال تجارب طب اسلامی و ایرانی:
🔴گیاهان مفید در درمان دفع پروتیین آلبومین از ادرار :

❌میوه گل نسترن

❌گل طاووسی

❌کاسنی

❌گزنه

❌میوه قره قات

❌بابا آدم

❌کاکل ذرت

❌مریم گلی

🏆🌎 @sinohehsamdaliri🌍🏆