آخرین خبرها

دمنوش مرزنجوش داروی شفابخش بیماریهای چشمی بر مبنای طب اسلامی

کانال تجارب طب اسلامی و ایرانی:
💊💊⚜ امام کاظم (ع):

🌸گل مرزنجوش نیکو گلی است .
🌸در زیر عرش می روید و
🌸آب آن باعث شفای
🌸چشم است.

📚 مکارم الاخلاق ص۴۵

🍑 @sayyedmostafasattari💊