آخرین خبرها

زمان های مکروه برای همبسترشدن و بسته شدن نطفه بر مبنای طب اسلامی

کانال تجارب طب اسلامی و ایرانی:
💊💊💠زمان های مکروه برای #همبسترشدن و بسته شدن نطفه:

✅ میان طلوع فجر و طلوع خورشید
✅ بعد از غروب تا رفتن سرخی طرف مغرب
✅ شب خسوف و روز کسوف
✅ شب و روزی که در آن بادهای سیاه می وزد و هنگام زلزله
✅ در اول ماه ( غیر ماه رمضان) نیمه ماه و آخر ماه
✅ بین اذان و اقامه که فرزند حریص بر خونریزی خواهد بود
✅ شب عید فطر که فرزند کثیر الشر میشود
✅ شب عید قربان که فرزند شش یا چهار انگشتی میشود
✅ شب نیمه شعبان که فرزند شوم و در صورتش نشان سیاهی خواهد بود
✅ ساعات اولیه شب که فرزند ساحر خواهد بود و دنیا را بر آخرت بر میگزیند
✅ در فواصل قمر در عقرب

❌بسیاری ازمشکلات جسمی وغیرجسمی که برای فرزندان درکودکی وحتی بعضا بزرگسالی بوجودمی آید به علت عدم رعایت بعضی مسائل درزمان انعقاد نطفه است.

http://eitaa.com/joinchat/2779185152C752720💊