آخرین خبرها

نیروی جنسی و روشهای تقویت آن برای متاهلین بر مبنای طب اسلامی و طب سنتی

کانال تجارب طب اسلامی و ایرانی:
💊💊💊🔴عوامل افزاینده #میل_جنسی:

🔺🔻ویژه متاهلینی که دچار سردی روابط،جنسی هستند

♦️خوردن زردک و نه هویج:
امام صادق فرمودند:زردک ازالتهاب روده بواسیر نروماده جلوگیری کرده و به جماع کمک میکند و میل جنسی راافزایش میدهد
*زردک شلی الت تناسلی مردان را برطرف میکند

♦️کلیه انسان باید گرم باشد که اگر گرم باشد باعث تقویت نیروی جنسی شده
داروی مرکب ۴ برای کلیه مفید است

♦️خوردن خرمای برنی(خرمای مدینه):
اب ستون فقرات را زیاد میکند
پیامبر فرمودند:
دراین خرما ۹ خصلت وجود دارد ک یکی از انها افزایش میل جنسی هست وتقویت کمر

♦️خوردن انجیر:
پیامبر:انجیربخوریدچه خشک چه تر که باعث افزایش میل جنسی شده و بواسیرنروماده رو قطع کرده برای نقرس،مفید است سردی مفاصل رو قطع میکند

♦️خوردن خربزه:
پیامبر:در خربزه ۱۰ خصلت هست که یکی از انها افزایش اب کمر افزایش میل جنسی وافزایش امیزش
رفع سردی
خربزه رو نباید صبح ناشتاخورد ولی بقیه زمانها خیلی هم خوبه وگرم عمل میکنه

♦️خوردن پیاز:
امام صادق:درپیاز سه خصلت هست:دهان را خوشبو میکند لثه رامحکم میکند اب ومیل ب امیزش را زیاد میکند

♦️خوردن تخم مرغ محلی:
البته زیاده روی در تخم مرغ باعث ورم طحال شده
بهتر است هفته ای دوسه روز و دوسه عدد در یک روزخورده شود

تاثیر روغن زیتون تخم مرغ محلی و پیاز چندبن برابر است

♦️انارشیرین

♦️خوردن تخم مرغ محلی باگوشت(کباب شامی)

♦️خوردن گوشت پرنده ای بنام هوبره
که برای رفع بواسیر وکمردرد وافزایش جماع مفید است

♦️خوردن غذایی بنام هریسه:
باعث رفع ضعف جنسی شده
که همان گوشت باحبوبات هست وخیلی خیلی موثره
بهترین مصداق ان گوشت و نخود است و نباید نفخ نخود گرفته شودهرچه نفخ نخود بیشترتقویت بیشتر چون باد نخود پشت اب قرارگرفته و به ان شتاب میدهد

♦️خوردن سویق باروغن زیتون:
ک باعث رویش گوشت و استخوان و گرم شدن کلیه و تقویت قوای جنسی شده
بهترین سویق میل جنسی سویق نخود است

♦️نوشیدن شیر وعسل:
امام کاظم:کسی که اب کمر او تغییر یافت شیرتازه باعسل مخلوط ومیل کند مخصوصا شب هنگام

♦️استفاده از سعد دهان قبل از جماع :
که باعث خوشبویی دهان و افزایش میل جنسی شده

♦️استفاده از بوی خوش طبیعی:
که باعث افزایش عقل و میل جنسی شده
مثل سعد مشک عنبر روغن گل سرخ

♦️خوردن بادمجان :
بخصوص درتیرماه ک رافع سودا و سردیست شفا کل بیماریست کک ومک راازبین برده رگها رانرم کرده واب صلب وکمر را زیاد کرده

🔹بادمجان برای گرم مزاج سرد و برای سردمزاج گرم عمل میکند طبعش معتدل است

♦️شانه زدن مو:
زیاد شانه زدن هم تب را ازبین میبرد هم رزق را زیاد میکندو هم میل جنسی راافزایش میدهد

♦️سرمه کشیدن(اثمد)

♦️خضاب کردن(حنامالیدن):
پیامبر: حنامالیدن پوست راخوشبو و میل جنسی را زیاد میکند

♦️استفاده از نوره زرنیخ دار اسلامی:
موی بدن اگر بلند باشد اب بدن راکم کرده ومفاصل را سست میکند و ضعف و لاغری می اورد
نوره اب کمر را زیاد کرده بدن را قوی و شحم کلیه میاورد

♦️خوردن کاسنی:
اب کمر را زیاد میکند

♦️خوردن به و گلابی :
به قبل غذا گلابی بعد غذا

♦️روغن زیتون

♦️ژل رویال

http://eitaa.com/joinchat/2779185152C752720💊