آخرین خبرها

خونریزی اورژانسی و راهکارمقابله بر مبنای طب سنتی

😉درمانهای اورژانسی
خونریزی
درمان:
🌺برای زخم ها اولین کاری که می کنیم باید جلوی خونریزی را بگیریم و بالای زخم را با یک نخی ببندیم.
🌺خاک رس در معرض آفتاب، برای قطع خونریزیها خوب است.
🌺خاکستر ناشی از مو هم قطع کننده خونریزی فوری است (مو را بسوزانیم و بعد خاکسترش را روی زخم بریزیم). خاکسترها استریل هستند و خیلی برای قطع خونریزی استفاده میشود.
🌺 آب تره را بگیرید و یک لیوان از آن بخورید.
🌺ریواس هم کار تره را می کند ولی ریواس سرد و قابض است.🔴