آخرین خبرها

بارداری بر مبنای طب اسلامی

🔹 #آداب‌انقعادنطفه۱۲(جماع/تطهیرقوّه‌مولده)

در روایت دیگر منقول است که اگر کسی انگشتری با او باشد که بر آن نام خدا نقش کرده باشد، جماع نکند.
🍃در بحار (جلد ۶۲ صفحۀ ۳۲۲ ) روایتی است که امام فرمود : من اراد الدخول الحمام للنوره فلیجتنب الجماع قبل ذلک باثنی عشر ساعۀ و هو یوم تمام یعنی هر کسی که اراده وارد شدن به حمام کرد تا نوره بمالد سزاوار است که قبل از آن تا ۱۲ ساعت یعنی یک روز تمام از جماع کردن پرهیز نماید.
🍃و نیز گویند: جماع کردن از پهلو باد لقوه می آورد و جماع در حمام موجب نزول آب سیاه چشم می شود.
🍃در خزائن نراقی آمده که راه برو بعد از غذا خوردن ولو یک قدم و بخواب بعد از حمام کردن ولو یک لحظه و بول کن بعد از جماع ولو یک قطره.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
🇮🇷 کانال‌نسخ‌استادخیراندیش
╭┅══🍃══┅🌹╮
@tebiranii
╰🌹┅══🍃══┅╯🍃

🔹 #آداب‌انقعادنطفه۱۱(جماع/تطهیرقوّه‌مولده)

در حدیث معتبر از حضرت رسول اکرم صلّى الله علیه وآله منقول است که چون مرد و زن جماع کنند عریان نشوند مانند دو خر، زیرا که اگر چنین کنند ملائکه از ایشان دور می شوند.
🍃در حدیث معتبر دیگر منقول است که مکروه است جماع میان طلوع صبح تا طلوع آفتاب و از وقت فرو رفتن آفتاب تا برطرف شدن سرخی طرف مغرب.

🍃علاوه بر توجه به زمان , توجه به جهات نیز در گاه مجامعت مورد اهمیت بسیاری در روایات قرار گرفته است از آن جمله فرموده اند : زن و مرد در حین مواقعه رو به قبله یا پشت به قبله نباشند . حکمتش نیز آن است که توجه به هر جهتی را خاصیتی است به حسب نسبت عِلوی , چنانچه فرموده اند: توجه به جانب قطب جنوب و ستاره سهیل به جهت سهولت ولادت بسیار مؤثر است و به تجربه معلوم شده که اکثر حیوانات عند التولید به آن جانب متوجه می شوند و نیز فرموده اند: توجه به قطب شمال و دیدن آن و بنات النعش , صحت و تقویت چشم را مفید است. از این نکتۀ علیا به سرّ در توجه به کعبه…توجه مذکور موجب توجه نفس به عالم قدس می گردد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
🇮🇷 کانال‌نسخ‌استادخیراندیش
╭┅══🍃══┅🌹╮
@tebiranii
╰🌹┅══🍃══┅╯🍃

🔹 #آداب‌انقعادنطفه۱۰(جماع/تطهیرقوّه‌مولده)

بدان که جماع کردن در فرج زن در وقتی که حائض باشد یا با خون نفاس باشد حرام است که از رسول الله صلّى الله علیه وآله روایت است فرزندی که از آن متولد شود مبتلا به خوره و پیسی گردد و از مابین ناف تا زانو از ایشان تمتع کردن مکروه است.
🍃 و نیز بعد از پاک شدن از حیض و پیش از غسل کردن بعضی جماع را حرام می دانند، و احوط اجتناب است و نیز وطی دبر زن مکروه است و بعضی آن را حرام می دانند.
🍃 در حدیثی منقول است که حضرت رسول صلّى الله علیه وآله نهی فرمود از جماع کردن زیر آسمان و بر سر راه که مردم تردد کنند و فرمود که هر که در میان راه جماع کند خدا و ملائکه او را لعنت کنند.
🍃حضرت رسول صلّى الله علیه وآله فرمودند: از کلاغ سه خصلت را بیاموزید؛ اول جماع کردن پنهان را، دوم بامداد به طلب روزی رفتن را و سوم بسیار حذر کردن را.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
🇮🇷 کانال‌نسخ‌استادخیراندیش
╭┅══🍃══┅🌹╮
@tebiranii
╰🌹┅══🍃══┅╯🍃