آخرین خبرها

قلب و روش تقویت قلب بر مبنای طب سنتی

#تقویت‌قلب

🌻آبِ بِه با عسل،
🌺مربّای بِه عسل،
🌻مربّای آمله،
🌺 دمکردۀ گُل بومادران با عسل،
🌻مغز خام پستۀ تازه،
🌺شکوفۀ انگور،
🌻میوۀ زالزالک،
🌺مصرف پودر میوۀ بالنگ (اُترُج) مخلوط با عسلِ طبیعی مقوّی قلب است؛
زیرا عسل طبیعی باعث تغذیه و تقویت قلب می‌شود.
🌻 @tebiranii 🌺♥