آخرین خبرها

عطسه و خاصیت آن برای مغز بر مبنای طب اسلامی

💊💊💊💊💊
#عطسه_ڪردن :

️امام رضا علیه السلام

💠✍🏻عطسه ڪردن یڪ مڪانیسم دفاعی طبیعی براے بدن است و مطابق روایات از ابتلا به بسیارے از بیماریها به ویژه امراض چشمی جلوگیرے می ڪند.

💠✍🏻در ڪتاب الفقه المنسوب للإمام الرضا علیهالسلام درباره علت اینڪه گاهی بر انسان عطسه عارض می شود چنین آمده است : بدان ڪه علّت عطسه آن است ڪه خداوند ، چون بنده اے را نعمتى دهد و او سپاسگزارے بر آن را از یاد ببَرَد ، خداوند ، بادےبر او چیره مےسازد ڪه در تن وے مےچرخد و سرانجام ، از سوراخ هاے بینى او بیرون مى آید و شخص ، خداوند را بر آن عطسه ، سپاس گوید و خدا ، این سپاس گفتن را سپاس آن نعمت قرار مى دهد . همچنین ، هیچ ڪس عطسه نمےڪند ، مگر این ڪه غذایش گوارا مىشود .

📚بحار الأنوار ، ج۷۶ ، ص۵۵

🍏 @tebshia20🌿❤