آخرین خبرها

فصل پاییز با دود اسفند سبب رفع زکام و ضد عفونت

💊💊💊💊
فصل پاییز با دوداسفند
📝•⇦ به علت مسموم بود هوای پاییزی صبح ها در خانه اسفند دود ڪنید

📝•⇦ اینڪار علاوه بر رفع مسمومیت هوا تمامی ویروس های زڪام را کشته و خانه ضدعفونی می ڪند

☜【طب شیعه】

@tebshia20🌿🍏